page-b

Overvåkingssystem for miljøforurensning

m1

Bruksområder: stål, petrokjemisk, kjemisk, koks, farmasøytisk og farmasøytisk, papirfabrikker, ikke-jernholdige metaller, byggematerialer, termisk kraft, kommunal kloakkbehandling, gruvedrift

Installer overvåkningsmodulen for energiforbruk, som kan overvåke strømforbruket, tidsdelingsbelastningen og unormalt strømforbruk til avløpsrenseanlegg i sanntid.

Innse overvåkning i sanntid, tidlig varsling, analyse og styring av foretakets produksjon, avslutning, begrenset produksjon, kraftforbruk og forurensningskontrollanlegg uten autorisasjon og lite belastning.

Bruksområder: stål, petrokjemisk, kjemisk, koks, farmasøytisk og farmasøytisk, papirfabrikker, ikke-jernholdige metaller, byggematerialer, termisk kraft, kommunal kloakkbehandling, gruvedrift.

Systemfunksjoner

Hjemmesiden til plattformen viser firmaprofil, statistikk om strømforbruk, histogram for drift av forurensningsproduksjonsanlegg og histogram for drift av forurensningsanlegg, se nedenfor figur 1:

m2

-firma profil

Vis antall tilkoblede foretak, antall utstyr og overvåkingspunkter, gjeldende driftsstatus for forurensningskontrollutstyr og den unormale statusen til produksjonsstans og produksjonsbegrensning.

-Statistikk om strømforbruk

En graf som viser selskapets strømforbruk i går og i dag.

-Histogram for drift av forurensningsproduserende anlegg

Et histogram som viser antall timer med drift av forurensningsgenererende anlegg i går og i dag.

-Histogram for drift av forurensningskontrollanlegg

Histogram som viser antall timer med drift av forurensningskontrollanlegg i går og i dag.

Fabrikkproduksjonssystemet for styringssystem for elektrisitet er egnet for overvåking av strømforbruk til fabrikker i forskjellige bransjer som elektronikk, biler, stål, maskiner, mat, medisin og andre næringer.

Sanntidsovervåking

Samle elektrisitetsforbrukssignaler på stedet, du kan se statistikken over alle nivåer i foretaket, verkstedutstyr, overvåkingspunkter, inkludert produksjonsstatus, utstyrsstatus, strøm, spenning, strømforbruk, strøm, etc. Som standard, i går / i dag vises kurven. Du kan velge en bestemt tid og generere en kurve. Kraftforbruket og strømkurvene inneholder terskelverdier for enhetens start og stopp, og bedriftens samlede strømforbruk viser terskelen for selskapets avslutning.

I henhold til de angitte start- og stoppterskler, bedøm om produksjonstiden er i samsvar med driftstiden til forurensningskontrollanlegget, og om det er tidskonflikt med produksjonsstopp og produksjonsgrenseplan, som vist i figur2:

2

Sanntidsalarm

Gjennom korrelasjonsanalyse, overskridelsesanalyse, start-stopp tid analyse, oppdage rettidig unormale forhold som miljøvern utstyr ikke er slått på, unormalt lukket og retardert, tomgang, frekvensreduksjon, etc. Samtidig, gjennom dataanalyse, reell -tidsovervåking av produksjonsgrense og produksjonsstopp kan også rettes. Se som figur3:

m2